• Casa
  • Serveis públics
  • Especificacions tècniques

Especificacions tècniques

Sr.no Detalls Estàndard segons
ISO 13006/EN 176 Grup bla
WINTEL Valorar Mètode de prova
1 Desviació en longitud +0.60% +0.10% ISO 10545 - 2
2 Desviació en el gruix +5% +2% ISO 10545 - 2
3 Rectitud dels costats +0.50% +0.10% ISO 10545 - 2
4 Rectangularitat +0.60% +0.20% ISO 10545 - 2
5 Pla de superfície +0.50% +0.20% ISO 10545 - 2
6 Absorció d'aigua* < 0.05% < 0.05% ISO 10545 - 2
7 Mohs Durness* <6 <7 EN 101
8 Rectitud de flexió* >35 N/MM ² >45 N/MM ² ISO 10545 - 4
9 Resistència a l'abrasió >175 MM ³ >144 MM ³ ISO 10545 - 6
10 Resistència a la patinada >0.4 >0.4 ISO 10545 - 17
11 Força de trencament* 1113 N 2500 N ISO 10545 - 4
12 Densitat (g/cc) >2 2.4 ISO 10545 - 3
13 Resistència a les gelades Prova de gelades Prova de gelades ISO 10545 - 12
14 Resistència química Sense danys Sense danys ISO 10545 - 13
15 Resistència al xoc tèrmic Sense danys Sense danys ISO 10545 - 9
16 Resistència al color Sense danys Sense danys DIN 51094
17 Expansió tèrmica <9x10-6 <6x10-6 ISO 10545 - 8
18 Resistència a les taques Resistent Resistent DIN 51094
19 Expansió de la humitat Nil Nil DIN 51094
20 Brillantor - >65% Reflex Metador de brillantor
TILES VIEW