• Casa
  • Serveis públics
  • Arrells de rajoles

Arrells de rajoles

Benvingut a Wintel Vitrified Pvt Ltd.

Guix la superfície del terra per ser enrajolat amb un acabat suau i completar el guix i curar almenys dues setmanes abans de la rajola.

Abans de arreglar les rajoles, poseu -les en el patró desitjat i assegureu -vos que donin una barreja de color acceptable. Si us plau, no que certa quantitat de variació d’ombres es pugui produir a les rajoles a causa de la temperatura de tret extrema, la variació de la mida fins a ± 0,75% i la pàgina de guerra fins al 0,5% de les dimensions estan permeses per tots els estàndards internacionals de les rajoles del sòl.

La Companyia no acceptarà la responsabilitat que les rajoles estan fixades.

Abans de arreglar les rajoles al terra, recomanem fermament seleccionar les rajoles de la caixa diferent i posar -les en el patró de desitjos per assegurar -vos que el patró tan format us proporciona i la barreja acceptable de l’ombra de colors i la variació de mida són característiques inherents a la fabricació de Rajoles de ceràmica.

Busqueu la fletxa a la part posterior de les rajoles i seguiu el patró de posada com es mostra el diagrama.

TILES VIEW