• Casa
  • Serveis públics
  • Fixació de rajoles

Fixació de rajoles

Benvingut a Wintel Vitrified Pvt Ltd.

Guix la superfície del terra per ser enrajolat amb un acabat suau i completar el guix i curar almenys dues setmanes abans de la rajola.

Abans de fixar les rajoles, poseu-les al patró desitjat i assegureu-vos que donin una barreja acceptable de color. Si us plau, no que certa quantitat de variació d’ombres es pugui produir a les rajoles a causa de la temperatura de tret extrema, la variació de la mida fins a ± 0,75% i la pàgina de guerra fins al 0,5% de les dimensions estan permeses per tots els estàndards internacionals de les rajoles del sòl.

La companyia no acceptarà les rajoles de responsabilitat.

Abans de fixar les rajoles a terra, us recomanem que seleccioneu de forma aleatòriament les rajoles de diferent caixa i els posem en el patró de desig per assegurar-vos que el patró de manera que es va formar li donen i una barreja acceptable de color ombra i la variació de mida són característics inherents a la fabricació de Rajoles de ceràmica.

Si us plau, busqueu la fletxa a la part posterior de les rajoles i seguiu el patró de col·locació com es mostra el diagrama de Bellow.

TILES VIEW