Máy tính gạch

Tính toán hộp

Bàn chân
Bàn chân

Tính toán

Sq. M Sq. Ft

Điều này có thể thay đổi trên cơ sở nhu cầu thực tế của bạn. Đây chỉ là tính toán xấp xỉ.

X ft

Y ft

Lời khuyên

  • Chiều dài và chiều rộng kích thước.
  • 1 feet = 0,3048 mét
  • 1 mét = 3.28084 feet
TILES VIEW