• Σπίτι
  • Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
  • Αριθμομηχανή κεραμιδιών

Αριθμομηχανή κεραμιδιών

Υπολογισμός κιβωτίου

Πόδια
Πόδια

Υπολογισμοί

Sq. Μ Sq. Ft

Αυτό μπορεί να διαφέρει με βάση την πραγματική σας ανάγκη. Αυτό είναι μόνο περίπου υπολογισμός.

X Ft

Y ft

Συμβουλές

  • Οι διαστάσεις μήκους και πλάτους είναι στα πόδια.
  • 1 πόδια = 0,3048 μέτρο
  • 1 μέτρο = 3,28084 πόδια
TILES VIEW