• خانه
  • خدمات رفاهی
  • کاشی ماشین حساب

کاشی ماشین حساب

محاسبه جعبه

پا
پا

محاسبات

sq m sq فوت

این ممکن است بر اساس نیاز واقعی شما متفاوت باشد. این فقط تقریبا محاسبه است.

x ft

y ft

نکات

  • ابعاد طول و عرض در پا قرار دارد.
  • 1 فوت = 0.3048 متر
  • 1 متر = 3.28084 فوت
TILES VIEW