• خانه
  • خدمات رفاهی
  • ماشین حساب

ماشین حساب

محاسبه جعبه

پا
پا

محاسبات

مربع مگس مربع فوت

این ممکن است براساس نیاز واقعی شما متفاوت باشد. این فقط محاسبه است.

x ft

y ft

نکات

  • ابعاد طول و عرض در پا است.
  • 1 فوت = 0.3048 متر
  • 1 متر = 3.28084 پا
TILES VIEW