Xuất khẩu

Wintel Ceramics Pvt. Ltd. Khoảng 40% sản lượng cho khách hàng toàn cầu của mình, trải rộng trên hơn 40 quốc gia, Bao gồm Hoa Kỳ, Châu Phi, các quốc gia Vịnh & Trung Đông và mạng lưới này đang phát triển trên hết.

15Năm trong hồ sơ

Ấn phẩm trực tuyến của chúng tôi cung cấp cho
độc giả xem xét kỹ hơn mọi khía cạnh
của công ty.

Bạn được mời để biến chúng tôi thành một phần của doanh nghiệp của bạn. Vui lòng viết thư cho chúng tôi với các yêu cầu cụ thể về lãi suất & sản phẩm của bạn cho bộ phận xuất khẩu của chúng tôi tại [email protected] Và chúng tôi sẽ sớm liên lạc với bạn.

 • Canada
 • Usa
 • Columbia
 • Europe
 • Israel
 • Egypt
 • Africa
 • Saudi Arabia
 • Oman
 • Nepal
 • Vietnam
 • Thailand
 • Malaysia
 • Singapore
 • Indonesia
 • Indonesia
TILES VIEW