• Nhà
  • Về chúng tôi
  • Đội ngũ của chúng tôi

Gặp gỡ các đội của chúng tôi

Gặp gỡ các thành viên trong nhóm tuyệt vời và chuyên gia của chúng tôi

K. G. Kundariya

Mentor & Giám đốc

Ambrish Kundariya

Giám đốc điều hành

Gopalbhai Kundariya

Giám đốc tài chính

Amit Marvaniya

Tổng giám đốc

Niraj Kundariya

Quản lý xuất khẩu

Keval Varasada

Quản lý tiếp thị

Chirag Bavarava

Giám đốc sản xuất

Jignesh Varasada

HR & Giám đốc sản xuất

Dipesh Kundariya

R & D và quản lý mua hàng
TILES VIEW