• خانه
  • درباره ما
  • تیم ما

با تیم های ما ملاقات کنید

با اعضای تیم عالی و متخصص ما ملاقات کنید

K. G. Kundariya

مربی و مدیر

Ambrish Kundariya

مدیر عامل

Gopalbhai Kundariya

مدیر مالی

Amit Marvaniya

مدیر کل

Niraj Kundariya

مدیر صادرات

Keval Varasada

مدیر بازاریابی

Chirag Bavarava

مدیر تولید

Jignesh Varasada

HR و مدیر تولید

Dipesh Kundariya

تحقیق و توسعه و مدیر خرید
TILES VIEW